Wymagania zawodowe posiadane przez radcę prawnego

Aventum Kancelaria Aventum Kancelaria Praca w jakimkolwiek zawodzie prawniczym wymaga specjalnych kwalifikacji oraz spełniania określonych wymagań, więc to samo dotyczy również radcy prawnego.
Pełne prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego posiada osoba, która została wpisana na listę radców prawnych przez okręgową izbę.

Warunkiem koniecznym do spełnienia żeby zostać radcą prawnym jest ukończenie magisterskich studiów prawn.

Widok do druku:

Aventum Kancelaria