Gałęzie nauk prawnych

prawnik prawo rodzinne katowicePrawo jest na tyle szeroką dziedziną wiedzy, że w jego ramach można wyróżnić wiele specjalistycznych nauk prawnych.
Najczęściej wymienia się trzy podstawowe gałęzie nauk prawnych, którymi są kolejno dogmatyka prawa, ogólne nauki o prawie oraz nauki historycznoprawne.

Dogmatyka prawa to najbardziej podstawowa gałąź nauk prawnych, zwana także szczprawnik prawo rodzinne katowice .